k.ú.: 692166 - Martínkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574228 - Martínkovice NUTS5 CZ0523574228
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 7761988
zahrada 152 131094
travní p. 452 1547019
lesní poz 64 3595171
vodní pl. nádrž umělá 2 7255
vodní pl. rybník 2 1796
vodní pl. tok přirozený 41 66129
vodní pl. tok umělý 7 19687
vodní pl. zamokřená pl. 1 11313
zast. pl. zbořeniště 43 16627
zast. pl. 299 137396
ostat.pl. jiná plocha 106 152752
ostat.pl. manipulační pl. 46 101530
ostat.pl. neplodná půda 16 10270
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 9617
ostat.pl. ostat.komunikace 269 222004
ostat.pl. pohřeb. 2 18504
ostat.pl. silnice 31 76782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 244075
ostat.pl. zeleň 2 648
Celkem KN 1645 14131657
EN 1 332
PK 29 396126
GP 1327 8009467
Celkem ZE 1357 8405925
Par. KMD 1024 4191389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 171
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 285
byt.z. byt 45
Celkem JED 45
LV 349
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:22

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.