k.ú.: 692107 - Martinice u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588741 - Martinice NUTS5 CZ0721588741
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 766 3994765
zahrada školka 2 624
zahrada 295 220564
ovoc. sad 5 16313
travní p. 18 37854
lesní poz 10 17032
vodní pl. tok přirozený 6 14378
vodní pl. tok umělý 10 12294
vodní pl. zamokřená pl. 15 20172
zast. pl. společný dvůr 4 1736
zast. pl. zbořeniště 5 1662
zast. pl. 448 121366
ostat.pl. jiná plocha 57 15320
ostat.pl. manipulační pl. 124 52805
ostat.pl. neplodná půda 19 25750
ostat.pl. ostat.komunikace 175 159108
ostat.pl. pohřeb. 4 3588
ostat.pl. silnice 13 32448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11023
ostat.pl. zeleň 6 2034
Celkem KN 1987 4760836
Par. DKM 1987 4760836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 122
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 2
Celkem BUD 414
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2
LV 555
spoluvlastník 750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2007
S-SK ŠD 1:2500 1920 24.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.12.2019 02:23

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.