k.ú.: 692107 - Martinice u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588741 - Martinice NUTS5 CZ0721588741
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 794 3994716
zahrada školka 2 624
zahrada 298 220517
ovoc. sad 5 16315
travní p. 18 37854
lesní poz 10 17032
vodní pl. tok přirozený 11 14378
vodní pl. tok umělý 10 12294
vodní pl. zamokřená pl. 15 20172
zast. pl. společný dvůr 4 1736
zast. pl. zbořeniště 5 1662
zast. pl. 449 121650
ostat.pl. jiná plocha 60 15307
ostat.pl. manipulační pl. 124 52902
ostat.pl. neplodná půda 23 25619
ostat.pl. ostat.komunikace 182 159082
ostat.pl. pohřeb. 4 3588
ostat.pl. silnice 15 32448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11023
ostat.pl. zeleň 8 2034
Celkem KN 2042 4760953
Par. DKM 2042 4760953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 123
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 2
Celkem BUD 416
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2
LV 554
spoluvlastník 749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2007
S-SK ŠD 1:2500 1920 24.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 20:37

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.