k.ú.: 692085 - Martinice u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540013 - Březnice NUTS5 CZ020B540013
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1266351
zahrada 36 21363
travní p. 51 426584
lesní poz 44 545256
vodní pl. nádrž umělá 8 176943
vodní pl. tok přirozený 2 2993
vodní pl. tok umělý 1 956
zast. pl. 63 35306
ostat.pl. jiná plocha 30 35936
ostat.pl. manipulační pl. 3 10419
ostat.pl. neplodná půda 32 71955
ostat.pl. ostat.komunikace 34 85476
ostat.pl. silnice 2 16735
ostat.pl. zeleň 2 571
Celkem KN 372 2696844
Par. DKM 372 2696844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 24
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 59
LV 66
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.08.2018
DKM-KPÚ 29.06.2015 1:1000 30.06.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1830 31.08.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 27.09.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička