k.ú.: 691968 - Maršov u Úpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579530 - Maršov u Úpice NUTS5 CZ0525579530
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1200767
zahrada 127 103291
travní p. 266 906074
lesní poz 76 914924
vodní pl. nádrž umělá 8 4184
vodní pl. rybník 1 531
vodní pl. tok umělý 5 4976
zast. pl. společný dvůr 2 229
zast. pl. zbořeniště 4 567
zast. pl. 134 39807
ostat.pl. jiná plocha 40 15724
ostat.pl. manipulační pl. 7 24864
ostat.pl. neplodná půda 9 6163
ostat.pl. ostat.komunikace 100 91693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 274
Celkem KN 937 3314068
Par. KMD 937 3314068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 127
LV 164
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2016
KM-D 1:2000 15.11.2002 20.01.2016
S-SK GS 1:2880 1840 15.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 01:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.