k.ú.: 691950 - Maršov u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 294835
zahrada 37 53887
ovoc. sad 55 111334
travní p. 148 496009
lesní poz 41 1092457
vodní pl. tok přirozený 6 9062
zast. pl. zbořeniště 2 58
zast. pl. 48 18656
ostat.pl. jiná plocha 36 29438
ostat.pl. manipulační pl. 15 11160
ostat.pl. mez, stráň 1 239
ostat.pl. neplodná půda 15 32162
ostat.pl. ostat.komunikace 46 53005
ostat.pl. silnice 3 17000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2166
ostat.pl. zeleň 11 9979
Celkem KN 515 2231447
Par. DKM 515 2231447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 36
LV 98
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2019
DKM 1:1000 11.03.2002
ZMVM 1:2000 01.07.1986 11.03.2002 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 05:11

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.