k.ú.: 691933 - Zhoř u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560430 - Zhoř u Tábora NUTS5 CZ0317560430
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1024 3641734
zahrada 70 35030
travní p. 242 222818
lesní poz 119 468938
vodní pl. nádrž přírodní 14 3484
vodní pl. rybník 13 35087
vodní pl. tok přirozený 6 303
vodní pl. tok umělý 71 8651
vodní pl. zamokřená pl. 13 2057
zast. pl. společný dvůr 2 32
zast. pl. zbořeniště 1 304
zast. pl. 116 53477
ostat.pl. jiná plocha 32 25323
ostat.pl. manipulační pl. 23 18841
ostat.pl. neplodná půda 42 15794
ostat.pl. ostat.komunikace 149 53326
ostat.pl. pohřeb. 2 1473
ostat.pl. silnice 1 24090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6062
ostat.pl. zeleň 4 2282
Celkem KN 1947 4619106
Par. DKM 1947 4619106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 112
LV 167
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2011
ZMVM 1:2000 12.08.1999 19.12.2011
S-SK GS 1:2880 1828 12.08.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 17:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička