k.ú.: 691917 - Maršov u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552666 - Malšice NUTS5 CZ0317552666
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 2344113
zahrada 64 47538
travní p. 403 445005
lesní poz 96 433620
vodní pl. nádrž přírodní 5 6250
vodní pl. nádrž umělá 80 64317
vodní pl. tok přirozený 8 4723
vodní pl. tok umělý 84 11879
vodní pl. zamokřená pl. 9 1763
zast. pl. 96 59456
ostat.pl. jiná plocha 117 56211
ostat.pl. manipulační pl. 96 50665
ostat.pl. neplodná půda 73 21951
ostat.pl. ostat.komunikace 128 39020
ostat.pl. pohřeb. 1 1855
ostat.pl. silnice 20 34899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1134
ostat.pl. zeleň 24 24256
Celkem KN 1932 3648655
Par. DKM 1932 3648655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 83
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 113
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2013
ZMVM 1:2000 09.06.1997 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1828 09.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.