k.ú.: 691909 - Maršíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1132637
zahrada 181 163989
ovoc. sad 5 17225
travní p. mez, stráň 15 18384
travní p. 288 2102932
lesní poz 167 4129369
vodní pl. rybník 14 17670
vodní pl. tok přirozený 18 21483
vodní pl. tok umělý 8 866
vodní pl. zamokřená pl. 1 751
zast. pl. společný dvůr 1 260
zast. pl. zbořeniště 1 1031
zast. pl. 108 42843
ostat.pl. jiná plocha 82 47555
ostat.pl. mez, stráň 7 9847
ostat.pl. neplodná půda 313 416013
ostat.pl. ostat.komunikace 114 96228
ostat.pl. pohřeb. 1 635
ostat.pl. silnice 17 76031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4315
ostat.pl. zeleň 1 1163
Celkem KN 1468 8301227
Par. DKM 1468 8301227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 80
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 108
LV 164
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.01.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1987 31.01.2004
S-SK ŠS 1:2880 1887 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.08.2019 02:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.