k.ú.: 691780 - Markvartice u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545678 - Markvartice NUTS5 CZ0421545678
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1424754
zahrada 329 240254
ovoc. sad 13 272015
travní p. 399 3849769
lesní poz 71 1870625
vodní pl. nádrž přírodní 1 1972
vodní pl. nádrž umělá 11 43295
vodní pl. tok přirozený 23 40767
vodní pl. tok umělý 13 20729
vodní pl. zamokřená pl. 19 53619
zast. pl. společný dvůr 1 764
zast. pl. zbořeniště 34 6336
zast. pl. 336 101936
ostat.pl. dráha 2 96219
ostat.pl. jiná plocha 64 52068
ostat.pl. manipulační pl. 31 53684
ostat.pl. neplodná půda 41 70281
ostat.pl. ostat.komunikace 198 234997
ostat.pl. pohřeb. 2 3715
ostat.pl. silnice 11 59127
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23891
ostat.pl. zeleň 15 30722
Celkem KN 1704 8551539
Par. DKM 514 7708428
Par. KMD 1190 843111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 189
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 358
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.05.2015
DKM 15.05.2015 1:1000 15.05.2015 *) extravilán
KMD 1:1000 24.09.2009 intravilán
S-SK GS 1824 24.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.09.2020 22:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.