k.ú.: 691780 - Markvartice u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545678 - Markvartice NUTS5 CZ0421545678
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1424993
zahrada 325 240370
ovoc. sad 13 272015
travní p. 395 3850238
lesní poz 71 1870625
vodní pl. nádrž přírodní 1 1972
vodní pl. nádrž umělá 11 43295
vodní pl. tok přirozený 24 41193
vodní pl. tok umělý 13 20729
vodní pl. zamokřená pl. 19 53619
zast. pl. společný dvůr 1 764
zast. pl. zbořeniště 37 7059
zast. pl. 327 100881
ostat.pl. dráha 2 96219
ostat.pl. jiná plocha 61 51711
ostat.pl. manipulační pl. 31 53684
ostat.pl. neplodná půda 41 70281
ostat.pl. ostat.komunikace 196 235170
ostat.pl. pohřeb. 2 3715
ostat.pl. silnice 8 59099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23891
ostat.pl. zeleň 8 30018
Celkem KN 1675 8551541
Par. DKM 507 7708430
Par. KMD 1168 843111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 184
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 322
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 354
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.05.2015
DKM 15.05.2015 1:1000 15.05.2015 *) extravilán
KMD 1:1000 24.09.2009 intravilán
S-SK GS 1824 24.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2019 05:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.