k.ú.: 691747 - Starý Sedloňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579785 - Velké Svatoňovice NUTS5 CZ0525579785
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 785106
zahrada 149 215382
travní p. 204 239879
lesní poz 42 3261858
vodní pl. tok přirozený 4 5079
zast. pl. společný dvůr 2 305
zast. pl. zbořeniště 8 4255
zast. pl. 140 32531
ostat.pl. jiná plocha 41 11614
ostat.pl. manipulační pl. 7 23994
ostat.pl. neplodná půda 28 10978
ostat.pl. ostat.komunikace 49 55881
ostat.pl. silnice 1 5539
Celkem KN 869 4652401
Par. KMD 869 4652401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 138
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 164
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2015
S-SK GS 1:2880 1840 23.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.