k.ú.: 691704 - Marketa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546917 - Písečné NUTS5 CZ0313546917
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 2061652
zahrada 55 21656
travní p. 59 154845
lesní poz 27 619566
vodní pl. nádrž umělá 1 365
vodní pl. rybník 7 3704
vodní pl. tok přirozený 28 8677
vodní pl. zamokřená pl. 25 46740
zast. pl. společný dvůr 3 198
zast. pl. zbořeniště 7 2027
zast. pl. 50 19038
ostat.pl. jiná plocha 35 41348
ostat.pl. manipulační pl. 14 6155
ostat.pl. neplodná půda 89 99015
ostat.pl. ostat.komunikace 25 28114
ostat.pl. silnice 11 15255
Celkem KN 625 3128355
Par. DKM 457 2518339
Par. KMD 168 610016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 60
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
DKM-KPÚ 12.03.2010 1:1000 22.03.2010 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.10.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 22:08

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.