k.ú.: 691585 - Mariánské Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554642 - Mariánské Lázně NUTS5 CZ0411554642
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 213507
zahrada 260 152894
travní p. 133 880771
lesní poz 466 30819563
vodní pl. nádrž umělá 17 85032
vodní pl. rybník 14 176527
vodní pl. tok přirozený 8 17124
vodní pl. tok umělý 10 23551
vodní pl. zamokřená pl. 3 33352
zast. pl. společný dvůr 95 28202
zast. pl. zbořeniště 12 2929
zast. pl. 1243 522450
ostat.pl. dráha 6 91797
ostat.pl. jiná plocha 323 214828
ostat.pl. manipulační pl. 38 50501
ostat.pl. neplodná půda 25 91254
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 727
ostat.pl. ostat.komunikace 451 721601
ostat.pl. pohřeb. 6 42778
ostat.pl. silnice 32 288941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 377301
ostat.pl. zeleň 244 501230
Celkem KN 3455 35336860
Par. DKM 2844 10648431
Par. KMD 611 24688429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 211
č.p. byt.dům 306
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 18
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 37
č.p. rod.dům 29
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 25
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 137
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 225
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 28
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1227
byt.z. ateliér 31
byt.z. byt 2688
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 144
byt.z. j.nebyt 206
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 159
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 22
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 3293
LV 3788
spoluvlastník 7985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2014
KMD 1:1000 20.06.2014
THM-V 1:1000 01.01.1968 20.06.2014 i měřítko 1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 20.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička