k.ú.: 691534 - Mankovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568589 - Mankovice NUTS5 CZ0804568589
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 6805973
zahrada 279 211158
ovoc. sad 1 15881
travní p. 162 845261
lesní poz 96 487432
vodní pl. nádrž přírodní 1 565
vodní pl. nádrž umělá 10 26965
vodní pl. rybník 2 3023
vodní pl. tok přirozený 67 159066
vodní pl. tok umělý 6 18206
vodní pl. zamokřená pl. 3 1712
zast. pl. společný dvůr 13 8360
zast. pl. zbořeniště 5 2134
zast. pl. 308 154322
ostat.pl. dráha 4 185532
ostat.pl. dálnice 32 144759
ostat.pl. jiná plocha 222 533943
ostat.pl. manipulační pl. 51 59358
ostat.pl. neplodná půda 94 106542
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 602
ostat.pl. ostat.komunikace 151 165395
ostat.pl. pohřeb. 1 2155
ostat.pl. silnice 36 118458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 21989
ostat.pl. zeleň 16 41684
Celkem KN 1900 10120475
Par. DKM 1900 10120475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 91
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 305
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 4
Celkem JED 40
LV 349
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.07.2011
DKM 1:1000 01.09.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:16

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.