k.ú.: 691461 - Česká Doubravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 1387884
zahrada 53 27762
travní p. 110 177865
lesní poz 255 1938635
vodní pl. nádrž umělá 4 965
vodní pl. tok přirozený 6 37647
vodní pl. tok umělý 1 13655
zast. pl. zbořeniště 4 745
zast. pl. 43 16618
ostat.pl. jiná plocha 25 26261
ostat.pl. manipulační pl. 6 1886
ostat.pl. neplodná půda 42 46002
ostat.pl. ostat.komunikace 64 74398
ostat.pl. silnice 3 11069
Celkem KN 909 3761392
Par. KMD 909 3761392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 42
LV 63
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2011
S-SK GS 1830 25.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 19.09.2020 03:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.