k.ú.: 691437 - Malý Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535036 - Malý Újezd NUTS5 CZ0206535036
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 542 6272829
zahrada 103 65459
ovoc. sad 6 24648
travní p. 13 53812
lesní poz 13 866160
vodní pl. tok přirozený 5 24380
vodní pl. tok umělý 23 50920
zast. pl. společný dvůr 1 77
zast. pl. zbořeniště 9 2626
zast. pl. 212 72538
ostat.pl. dráha 1 99042
ostat.pl. jiná plocha 60 83607
ostat.pl. manipulační pl. 24 64301
ostat.pl. neplodná půda 13 5659
ostat.pl. ostat.komunikace 83 257407
ostat.pl. silnice 5 65690
ostat.pl. zeleň 3 15097
Celkem KN 1116 8024252
Par. DKM 751 7758827
Par. KMD 365 265425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 207
LV 361
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.11.2012 1:1000 19.12.2012 *)
KMD 1:1000 25.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.