k.ú.: 691429 - Jelenice u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535036 - Malý Újezd NUTS5 CZ0206535036
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 433 2970299
zahrada 177 113223
ovoc. sad 2 9863
travní p. 25 72453
lesní poz 20 595523
vodní pl. nádrž umělá 6 2253
vodní pl. rybník 1 266
vodní pl. tok přirozený 5 2611
vodní pl. tok umělý 32 37967
zast. pl. společný dvůr 8 1918
zast. pl. zbořeniště 2 2832
zast. pl. 365 99278
ostat.pl. jiná plocha 80 76302
ostat.pl. manipulační pl. 74 65267
ostat.pl. neplodná půda 8 773
ostat.pl. ostat.komunikace 102 148936
ostat.pl. silnice 3 23541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1949
ostat.pl. zeleň 3 567
Celkem KN 1347 4225821
Par. DKM 374 3523304
Par. KMD 973 702517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 85
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 6
Celkem BUD 360
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 32
LV 437
spoluvlastník 632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.11.2012 1:1000 19.12.2012 *)
KMD 1:1000 26.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.05.2019 13:12

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.