k.ú.: 691429 - Jelenice u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535036 - Malý Újezd NUTS5 CZ0206535036
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 2967866
zahrada 185 114570
ovoc. sad 2 9863
travní p. 29 72453
lesní poz 20 595523
vodní pl. nádrž umělá 5 1912
vodní pl. rybník 1 266
vodní pl. tok přirozený 5 2611
vodní pl. tok umělý 32 37967
zast. pl. společný dvůr 8 1918
zast. pl. zbořeniště 2 2832
zast. pl. 378 100469
ostat.pl. jiná plocha 80 76177
ostat.pl. manipulační pl. 72 64490
ostat.pl. neplodná půda 8 773
ostat.pl. ostat.komunikace 103 150054
ostat.pl. silnice 3 23541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1949
ostat.pl. zeleň 3 567
Celkem KN 1381 4225801
Par. DKM 377 3523305
Par. KMD 1004 702496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 6
Celkem BUD 373
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 32
LV 442
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.11.2012 1:1000 19.12.2012 *)
KMD 1:1000 26.08.2011
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 29.09.2020 05:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička