k.ú.: 691402 - Malý Jeníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547239 - Strmilov NUTS5 CZ0313547239
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 760408
zahrada 46 26514
travní p. 168 497842
lesní poz 105 516758
vodní pl. nádrž umělá 1 198
vodní pl. rybník 8 67776
vodní pl. tok umělý 27 9741
vodní pl. zamokřená pl. 3 758
zast. pl. 58 20339
ostat.pl. jiná plocha 88 47728
ostat.pl. manipulační pl. 13 14292
ostat.pl. neplodná půda 24 66737
ostat.pl. ostat.komunikace 64 35374
ostat.pl. silnice 1 17393
ostat.pl. zeleň 1 651
Celkem KN 751 2082509
Par. KMD 751 2082509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 57
LV 90
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 06.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 16:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička