k.ú.: 691399 - Malý Bor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556629 - Malý Bor NUTS5 CZ0322556629
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1386 5143359
zahrada 126 79444
ovoc. sad 2 3645
travní p. 430 1018557
lesní poz 239 902418
vodní pl. nádrž umělá 1 75068
vodní pl. rybník 5 169694
vodní pl. tok přirozený 2 2565
vodní pl. tok umělý 167 50264
vodní pl. zamokřená pl. 3 11087
zast. pl. společný dvůr 1 275
zast. pl. 216 108019
ostat.pl. jiná plocha 148 101664
ostat.pl. manipulační pl. 37 22608
ostat.pl. neplodná půda 232 224414
ostat.pl. ostat.komunikace 154 162503
ostat.pl. pohřeb. 2 5344
ostat.pl. silnice 19 58707
ostat.pl. zeleň 6 7278
Celkem KN 3176 8146913
Par. DKM 3176 8146913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 135
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 211
LV 284
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
FÚO 1:2000 01.04.1961 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.