k.ú.: 691364 - Stará Bohyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2456
zahrada 44 26748
travní p. 253 837646
lesní poz 28 177457
vodní pl. tok přirozený 3 2083
vodní pl. zamokřená pl. 11 21908
zast. pl. zbořeniště 42 9949
zast. pl. 39 14157
ostat.pl. jiná plocha 4 835
ostat.pl. manipulační pl. 3 11860
ostat.pl. neplodná půda 92 233488
ostat.pl. ostat.komunikace 53 47821
ostat.pl. silnice 1 2740
Celkem KN 575 1389148
Par. KMD 575 1389148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 39
LV 85
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 26.05.2019 05:56

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.