k.ú.: 691348 - Malšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1044899
zahrada 176 139609
ovoc. sad 18 307243
travní p. 225 572688
lesní poz 69 809216
vodní pl. nádrž přírodní 1 1874
vodní pl. nádrž umělá 1 82
vodní pl. tok přirozený 22 78364
zast. pl. společný dvůr 3 944
zast. pl. zbořeniště 17 3034
zast. pl. 233 73431
ostat.pl. dráha 1 29699
ostat.pl. jiná plocha 51 51028
ostat.pl. manipulační pl. 27 65955
ostat.pl. neplodná půda 32 37904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1095
ostat.pl. ostat.komunikace 105 88630
ostat.pl. silnice 13 85469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13212
Celkem KN 1178 3404376
Par. KMD 1178 3404376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 129
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. adminis. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 220
byt.z. byt 22
obč.z. byt 2
Celkem JED 24
LV 283
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 07:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.