k.ú.: 691348 - Malšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1045445
zahrada 176 139723
ovoc. sad 18 307243
travní p. 226 572818
lesní poz 69 809216
vodní pl. nádrž přírodní 1 1874
vodní pl. tok přirozený 22 78490
zast. pl. společný dvůr 3 944
zast. pl. zbořeniště 17 3034
zast. pl. 227 72650
ostat.pl. dráha 1 29699
ostat.pl. jiná plocha 50 51019
ostat.pl. manipulační pl. 27 65955
ostat.pl. neplodná půda 31 37904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1095
ostat.pl. ostat.komunikace 104 88586
ostat.pl. silnice 13 85469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13212
Celkem KN 1168 3404376
Par. KMD 1168 3404376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 122
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. adminis. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 214
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 279
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 22:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.