k.ú.: 691330 - Javory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 428888
zahrada 94 41972
travní p. 275 2128717
lesní poz 62 733527
vodní pl. nádrž přírodní 1 105
vodní pl. tok umělý 4 1289
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. zbořeniště 28 7356
zast. pl. 43 17897
ostat.pl. jiná plocha 13 8764
ostat.pl. manipulační pl. 12 22057
ostat.pl. neplodná půda 134 121135
ostat.pl. ostat.komunikace 81 57899
ostat.pl. pohřeb. 1 892
ostat.pl. silnice 2 15344
Celkem KN 773 3585943
Par. KMD 773 3585943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
rozestav. 1
Celkem BUD 41
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 68
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 01:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.