k.ú.: 691330 - Javory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 428888
zahrada 96 41891
travní p. 277 2128717
lesní poz 62 733527
vodní pl. nádrž přírodní 1 105
vodní pl. tok umělý 4 1289
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. zbořeniště 27 7317
zast. pl. 46 18017
ostat.pl. jiná plocha 15 8803
ostat.pl. manipulační pl. 12 22057
ostat.pl. neplodná půda 135 121135
ostat.pl. ostat.komunikace 82 57851
ostat.pl. pohřeb. 1 892
ostat.pl. silnice 2 15344
Celkem KN 783 3585934
Par. KMD 783 3585934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 44
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 70
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.09.2020 04:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.