k.ú.: 691305 - Malšova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1063099
zahrada 270 128848
ovoc. sad 2 743
travní p. 135 107962
lesní poz 22 73082
vodní pl. nádrž umělá 6 84642
vodní pl. tok přirozený 41 39805
vodní pl. tok umělý 5 1176
vodní pl. zamokřená pl. 9 10833
zast. pl. společný dvůr 5 2579
zast. pl. zbořeniště 2 709
zast. pl. 463 119174
ostat.pl. jiná plocha 117 58630
ostat.pl. manipulační pl. 24 18568
ostat.pl. neplodná půda 14 17608
ostat.pl. ostat.komunikace 106 72930
ostat.pl. pohřeb. 1 985
ostat.pl. silnice 7 12086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 113189
ostat.pl. zeleň 15 11295
Celkem KN 1494 1937943
Par. DKM 1494 1937943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 257
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 107
č.e. ubyt.zař 15
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 449
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 535
spoluvlastník 750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.04.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 02:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.