k.ú.: 691101 - Bukovsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545619 - Malonty NUTS5 CZ0312545619
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1311162
zahrada 30 12707
ovoc. sad 4 11911
travní p. 113 1714994
lesní poz ostat.komunikace 4 11990
lesní poz 71 2488104
vodní pl. nádrž umělá 5 11936
vodní pl. rybník 1 3170
vodní pl. tok umělý 6 7961
vodní pl. zamokřená pl. 15 104030
zast. pl. 46 13018
ostat.pl. jiná plocha 12 14092
ostat.pl. manipulační pl. 20 64671
ostat.pl. neplodná půda 111 288659
ostat.pl. ostat.komunikace 40 63918
ostat.pl. silnice 1 12476
ostat.pl. skládka 2 43983
Celkem KN 517 6178782
Par. KMD 517 6178782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 44
LV 52
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2016
KM-D 1:2880 17.04.2000 10.11.2016
S-SK GS 1:2880 1826 17.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička