k.ú.: 691097 - Bělá u Malont - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545619 - Malonty NUTS5 CZ0312545619
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 1314484
zahrada 25 11565
travní p. 112 1651024
lesní poz ostat.komunikace 5 9748
lesní poz 58 6398400
vodní pl. nádrž umělá 2 7054
vodní pl. tok umělý 1 468
vodní pl. zamokřená pl. 2 8378
zast. pl. 81 20702
ostat.pl. jiná plocha 6 4321
ostat.pl. manipulační pl. 50 65325
ostat.pl. neplodná půda 103 264124
ostat.pl. ostat.komunikace 45 73028
ostat.pl. silnice 2 32521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5791
Celkem KN 520 9866933
Par. KMD 520 9866933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 81
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 71
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2016
KM-D 1:2880 15.03.2000 20.04.2016
S-SK GS 1:2880 1827 15.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.09.2020 13:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička