k.ú.: 691089 - Tajanov u Malonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 491873
zahrada 11 8066
travní p. 53 383659
lesní poz 26 207610
vodní pl. nádrž přírodní 2 5210
vodní pl. tok přirozený 4 9767
vodní pl. tok umělý 5 1313
zast. pl. zbořeniště 3 329
zast. pl. 21 10793
ostat.pl. jiná plocha 8 4826
ostat.pl. neplodná půda 33 21463
ostat.pl. ostat.komunikace 21 21482
ostat.pl. silnice 1 8396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1279
Celkem KN 224 1176066
Par. KMD 224 1176066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 21
LV 43
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 14.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 01:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.