k.ú.: 691062 - Sluhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 207817
zahrada 15 12544
ovoc. sad 1 4701
travní p. 102 607685
lesní poz 54 400180
vodní pl. rybník 1 7074
zast. pl. 12 8936
ostat.pl. jiná plocha 7 26920
ostat.pl. neplodná půda 51 18710
ostat.pl. ostat.komunikace 18 24916
Celkem KN 284 1319483
Par. KMD 284 1319483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 3
Celkem BUD 12
LV 42
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
KM-D 1:2000 29.09.2003 31.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:22

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.