k.ú.: 691046 - Jindřichovice u Malonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1694255
zahrada 50 41610
travní p. 299 1301910
lesní poz 78 468302
vodní pl. nádrž přírodní 6 28695
vodní pl. nádrž umělá 3 4286
vodní pl. rybník 10 303999
vodní pl. tok přirozený 4 558
vodní pl. tok umělý 20 6305
vodní pl. zamokřená pl. 12 30434
zast. pl. společný dvůr 5 204
zast. pl. zbořeniště 8 2529
zast. pl. 61 38476
ostat.pl. dráha 6 31149
ostat.pl. jiná plocha 21 23480
ostat.pl. manipulační pl. 25 22796
ostat.pl. neplodná půda 82 77864
ostat.pl. ostat.komunikace 58 67224
ostat.pl. silnice 1 31707
ostat.pl. zeleň 1 400
Celkem KN 967 4176183
Par. KMD 967 4176183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 59
LV 111
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 06.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.