k.ú.: 690996 - Málkov u Suchomast - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534218 - Málkov NUTS5 CZ0202534218
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1810921
zahrada 61 60812
ovoc. sad 4 16379
travní p. 74 620813
lesní poz 37 551653
vodní pl. nádrž umělá 3 1046
vodní pl. tok přirozený 2 1758
vodní pl. tok umělý 2 6270
zast. pl. zbořeniště 4 3504
zast. pl. 70 31659
ostat.pl. jiná plocha 12 7949
ostat.pl. manipulační pl. 11 12286
ostat.pl. neplodná půda 67 154867
ostat.pl. ostat.komunikace 40 90485
ostat.pl. silnice 6 24417
ostat.pl. zeleň 3 5764
Celkem KN 594 3400583
Par. DKM 398 3256328
Par. KMD 196 144255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
LV 129
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.10.2017 1:1000 06.10.2017 *)
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 06.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.