k.ú.: 690970 - Malínky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593290 - Malínky NUTS5 CZ0646593290
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1769 2599960
zahrada 91 55126
ovoc. sad 25 31142
travní p. 77 56985
lesní poz 146 196138
vodní pl. tok přirozený 347 56048
zast. pl. společný dvůr 1 42
zast. pl. zbořeniště 17 2923
zast. pl. 108 46710
ostat.pl. jiná plocha 143 98912
ostat.pl. manipulační pl. 95 35298
ostat.pl. neplodná půda 240 116801
ostat.pl. ostat.komunikace 225 61717
ostat.pl. silnice 4 36069
ostat.pl. zeleň 20 14497
Celkem KN 3308 3408368
Par. KMD 3308 3408368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 92
LV 157
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2018
KM-D 1:1000 07.09.2000 27.11.2018 KMD
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.09.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.09.2020 16:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička