k.ú.: 690945 - Malíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578371 - Malíkov NUTS5 CZ0533578371
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1583063
zahrada 95 61969
ovoc. sad 5 14730
travní p. mez, stráň 2 2434
travní p. 138 452360
lesní poz 61 1819046
vodní pl. tok přirozený 9 4993
vodní pl. zamokřená pl. 1 299
zast. pl. zbořeniště 1 41
zast. pl. 65 19196
ostat.pl. jiná plocha 56 49617
ostat.pl. manipulační pl. 5 9641
ostat.pl. neplodná půda 4 4016
ostat.pl. ostat.komunikace 93 79010
ostat.pl. silnice 1 5281
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2329
Celkem KN 644 4108025
Par. KMD 644 4108025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 77
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 30.09.2020 18:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička