k.ú.: 690937 - Malhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515329 - Malhotice NUTS5 CZ0714515329
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1580 5064375
zahrada 216 211273
ovoc. sad 9 34615
travní p. 217 667828
lesní poz 102 1103468
vodní pl. nádrž umělá 1 286
vodní pl. rybník 1 2080
vodní pl. tok přirozený 82 24102
vodní pl. zamokřená pl. 1 1988
zast. pl. společný dvůr 6 2391
zast. pl. zbořeniště 19 3090
zast. pl. 218 100880
ostat.pl. jiná plocha 79 122816
ostat.pl. manipulační pl. 45 90459
ostat.pl. neplodná půda 44 58429
ostat.pl. ostat.komunikace 204 136735
ostat.pl. pohřeb. 1 1974
ostat.pl. silnice 2 30559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10714
ostat.pl. zeleň 2 11437
Celkem KN 2834 7679499
Par. KMD 2834 7679499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 51
Celkem BUD 209
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 285
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 15.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 19.09.2020 04:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.