k.ú.: 690902 - Starý Maletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540366 - Maletín NUTS5 CZ0715540366
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 3450918
zahrada 123 94560
travní p. 323 2368707
lesní poz 418 7366325
vodní pl. nádrž umělá 6 19271
vodní pl. rybník 1 9601
vodní pl. tok přirozený 15 8016
vodní pl. tok umělý 26 9271
zast. pl. společný dvůr 4 2820
zast. pl. zbořeniště 5 3446
zast. pl. 260 73197
ostat.pl. jiná plocha 142 113721
ostat.pl. manipulační pl. 42 47427
ostat.pl. neplodná půda 305 401018
ostat.pl. ostat.komunikace 268 244614
ostat.pl. pohřeb. 3 3053
ostat.pl. silnice 2 58892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 58466
ostat.pl. zeleň 44 24661
Celkem KN 2306 14357984
Par. KMD 2306 14357984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 13
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 47
Celkem JED 47
LV 386
spoluvlastník 500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2017
KM-D 1:2000 25.11.2002 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1883 25.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 08:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.