k.ú.: 690902 - Starý Maletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540366 - Maletín NUTS5 CZ0715540366
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 3451117
zahrada 123 94560
travní p. 314 2368707
lesní poz 418 7366434
vodní pl. nádrž umělá 6 19271
vodní pl. rybník 1 9601
vodní pl. tok přirozený 15 8016
vodní pl. tok umělý 26 9271
zast. pl. společný dvůr 4 2820
zast. pl. zbořeniště 5 3446
zast. pl. 261 73039
ostat.pl. jiná plocha 140 113566
ostat.pl. manipulační pl. 41 47427
ostat.pl. neplodná půda 305 401018
ostat.pl. ostat.komunikace 268 244614
ostat.pl. pohřeb. 3 3053
ostat.pl. silnice 2 58892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 58466
ostat.pl. zeleň 44 24667
Celkem KN 2290 14357985
Par. KMD 2290 14357985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 13
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 47
Celkem JED 47
LV 382
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2017
KM-D 1:2000 25.11.2002 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1883 25.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 22:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.