k.ú.: 690899 - Nový Maletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540366 - Maletín NUTS5 CZ0715540366
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 280961
zahrada 7 3222
travní p. 118 542047
lesní poz 14 43453
vodní pl. tok přirozený 2 659
vodní pl. tok umělý 9 3170
zast. pl. společný dvůr 1 99
zast. pl. zbořeniště 5 2109
zast. pl. 14 3315
ostat.pl. dráha 1 346
ostat.pl. jiná plocha 6 4676
ostat.pl. manipulační pl. 1 4637
ostat.pl. neplodná půda 26 59501
ostat.pl. ostat.komunikace 27 21932
ostat.pl. silnice 1 3432
ostat.pl. zeleň 3 729
Celkem KN 246 974288
Par. KMD 246 974288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
Celkem BUD 14
LV 46
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 09.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.