k.ú.: 690881 - Javoří u Maletína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540366 - Maletín NUTS5 CZ0715540366
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 1492818
zahrada 37 17135
travní p. 80 602542
lesní poz 154 840500
vodní pl. nádrž umělá 2 856
vodní pl. zamokřená pl. 1 1352
zast. pl. zbořeniště 1 216
zast. pl. 60 15611
ostat.pl. jiná plocha 73 39824
ostat.pl. manipulační pl. 10 5236
ostat.pl. neplodná půda 60 73849
ostat.pl. ostat.komunikace 62 41978
ostat.pl. silnice 14 29937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 57055
ostat.pl. zeleň 2 3206
Celkem KN 668 3222115
Par. KMD 668 3222115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 79
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 11.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1881 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 07:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.