k.ú.: 690881 - Javoří u Maletína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540366 - Maletín NUTS5 CZ0715540366
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1492816
zahrada 37 17135
travní p. 78 602544
lesní poz 154 840500
vodní pl. nádrž umělá 2 856
vodní pl. zamokřená pl. 1 1352
zast. pl. zbořeniště 1 216
zast. pl. 60 15611
ostat.pl. jiná plocha 73 39824
ostat.pl. manipulační pl. 10 5236
ostat.pl. neplodná půda 60 73849
ostat.pl. ostat.komunikace 61 41978
ostat.pl. silnice 14 29937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 57055
ostat.pl. zeleň 2 3206
Celkem KN 664 3222115
Par. KMD 664 3222115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 78
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 11.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1881 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 16:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.