k.ú.: 690856 - Polánka u Malešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534188 - Malešov NUTS5 CZ0205534188
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 3237810
zahrada 33 41750
ovoc. sad 4 13262
travní p. 143 227789
lesní poz 109 473987
vodní pl. nádrž přírodní 3 765
vodní pl. nádrž umělá 6 4514
vodní pl. rybník 3 35667
vodní pl. tok přirozený 4 12411
vodní pl. tok umělý 55 19927
zast. pl. 54 42966
ostat.pl. jiná plocha 12 3018
ostat.pl. manipulační pl. 4 5932
ostat.pl. neplodná půda 6 3949
ostat.pl. ostat.komunikace 58 60516
ostat.pl. silnice 5 65224
Celkem KN 843 4249487
Par. KMD 843 4249487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 52
LV 127
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2015
DKM 1:1000 30.04.2015
THM-G 1:2000 31.12.1974 30.04.2015 část
S-SK GS 1:2880 1838 30.04.2015 část


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.