k.ú.: 690830 - Malešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534188 - Malešov NUTS5 CZ0205534188
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 919 4281497
zahrada 381 267875
ovoc. sad 17 37476
travní p. 338 634682
lesní poz 366 902989
vodní pl. nádrž přírodní 1 1263
vodní pl. nádrž umělá 54 710142
vodní pl. rybník 32 139592
vodní pl. tok přirozený 80 54506
vodní pl. tok umělý 5 2638
vodní pl. zamokřená pl. 3 14829
zast. pl. společný dvůr 17 3810
zast. pl. zbořeniště 7 1061
zast. pl. 517 209610
ostat.pl. dráha 9 45329
ostat.pl. jiná plocha 80 54228
ostat.pl. manipulační pl. 25 45737
ostat.pl. neplodná půda 204 119543
ostat.pl. ostat.komunikace 174 147831
ostat.pl. pohřeb. 2 7168
ostat.pl. silnice 11 119370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27397
ostat.pl. zeleň 10 9089
Celkem KN 3258 7837662
Par. DKM 3258 7837662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 252
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 2
Celkem BUD 496
byt.z. byt 44
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 49
LV 698
spoluvlastník 1277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2016
THM-V 1:2000 31.12.1973 29.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 02:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.