k.ú.: 690813 - Dolní Vlkýš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1777381
zahrada 71 50765
ovoc. sad 1 5291
travní p. 9 55160
lesní poz 13 176506
vodní pl. nádrž umělá 1 200
vodní pl. tok přirozený 1 1874
zast. pl. 69 14746
ostat.pl. dobývací prost. 1 10882
ostat.pl. jiná plocha 18 6975
ostat.pl. neplodná půda 15 18626
ostat.pl. ostat.komunikace 25 81404
ostat.pl. silnice 1 10199
ostat.pl. zeleň 4 165347
Celkem KN 402 2375356
Par. DKM 402 2375356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 68
LV 149
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.02.2011
DKM-KPÚ 16.12.2009 1:1000 18.12.2009 *)
THM-G 1:2000 01.01.1974 15.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 20.09.2020 23:10

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.