k.ú.: 690708 - Němčí u Malečova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 573
zahrada 9 3424
travní p. 68 430919
lesní poz 45 2363602
vodní pl. nádrž umělá 1 172
zast. pl. zbořeniště 8 2016
zast. pl. 22 5739
ostat.pl. jiná plocha 18 7233
ostat.pl. manipulační pl. 1 19
ostat.pl. neplodná půda 50 71857
ostat.pl. ostat.komunikace 44 38120
Celkem KN 267 2923674
Par. DKM 267 2923674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 19
LV 28
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2000
ZMVM 1:2000 26.09.1990 27.11.2000
S-SK GS 1:2880 1824 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 20:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.