k.ú.: 690686 - Kojetice u Malečova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 16388
zahrada 71 56193
ovoc. sad 5 15377
travní p. 261 1151572
lesní poz les(ne hospodář) 3 7974
lesní poz 84 388800
vodní pl. nádrž umělá 1 142
zast. pl. společný dvůr 7 1551
zast. pl. zbořeniště 9 1820
zast. pl. 76 17869
ostat.pl. jiná plocha 46 59672
ostat.pl. manipulační pl. 10 3758
ostat.pl. neplodná půda 60 32113
ostat.pl. ostat.komunikace 40 21453
ostat.pl. silnice 3 34543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9787
Celkem KN 691 1819012
Par. DKM 691 1819012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 95
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.01.2002
THM-V 1:1000 01.10.1979 11.01.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 10:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.