k.ú.: 690678 - Březí u Malečova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1648
zahrada 62 36662
ovoc. sad 2 9626
travní p. 71 971687
lesní poz 60 1366764
vodní pl. tok přirozený 7 9328
zast. pl. společný dvůr 2 97
zast. pl. zbořeniště 20 5282
zast. pl. 56 19829
ostat.pl. jiná plocha 35 137743
ostat.pl. manipulační pl. 6 18391
ostat.pl. neplodná půda 18 10668
ostat.pl. ostat.komunikace 36 64509
ostat.pl. silnice 5 35007
Celkem KN 382 2687241
Par. DKM 382 2687241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 54
LV 64
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.11.2013
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 26.09.1990 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 25.09.2020 06:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička