k.ú.: 690678 - Březí u Malečova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1717
zahrada 62 36662
ovoc. sad 2 9626
travní p. 71 971766
lesní poz 60 1366764
vodní pl. tok přirozený 7 9328
zast. pl. společný dvůr 2 97
zast. pl. zbořeniště 20 5282
zast. pl. 54 19681
ostat.pl. jiná plocha 35 137743
ostat.pl. manipulační pl. 6 18391
ostat.pl. neplodná půda 18 10668
ostat.pl. ostat.komunikace 36 64509
ostat.pl. silnice 5 35007
Celkem KN 380 2687241
Par. DKM 380 2687241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 52
LV 65
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.11.2013
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 26.09.1990 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.