k.ú.: 690643 - Jeníkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 754527
zahrada 20 22217
travní p. 47 150438
lesní poz 10 195504
vodní pl. rybník 2 15746
vodní pl. tok přirozený 1 333
vodní pl. tok umělý 2 293
zast. pl. 17 8758
ostat.pl. jiná plocha 10 16421
ostat.pl. manipulační pl. 3 1177
ostat.pl. neplodná půda 17 37299
ostat.pl. ostat.komunikace 24 21165
ostat.pl. pohřeb. 2 1942
ostat.pl. silnice 3 20390
Celkem KN 228 1246210
PK 3 42110
GP 12 90172
Celkem ZE 15 132282
Par. KMD 228 1246210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 17
LV 55
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 21:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.