k.ú.: 690635 - Hranice u Malče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1485108
zahrada 57 51281
ovoc. sad 10 34178
travní p. 156 444858
lesní poz 34 633563
vodní pl. nádrž umělá 7 11047
vodní pl. rybník 11 69238
vodní pl. tok přirozený 23 10985
zast. pl. společný dvůr 2 531
zast. pl. zbořeniště 3 901
zast. pl. 68 28393
ostat.pl. jiná plocha 22 29669
ostat.pl. manipulační pl. 3 5413
ostat.pl. neplodná půda 53 37122
ostat.pl. ostat.komunikace 33 56763
ostat.pl. silnice 3 37266
Celkem KN 675 2936316
Par. DKM 141 890222
Par. KMD 534 2046094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 67
LV 140
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.11.2019 28.11.2019 *) obnova operátu jednoduchou pozemkovou úpravou - ZE původ grafický příděl
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.09.2020 23:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.