k.ú.: 690635 - Hranice u Malče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 1484644
zahrada 57 51287
ovoc. sad 10 34178
travní p. 121 445861
lesní poz 33 633421
vodní pl. nádrž umělá 7 11047
vodní pl. rybník 11 69238
vodní pl. tok přirozený 14 10985
zast. pl. zbořeniště 3 901
zast. pl. 67 28858
ostat.pl. jiná plocha 18 29242
ostat.pl. manipulační pl. 3 5413
ostat.pl. neplodná půda 51 37106
ostat.pl. ostat.komunikace 33 56634
ostat.pl. silnice 3 37266
Celkem KN 561 2936081
GP 103 886841
Celkem ZE 103 886841
Par. KMD 561 2936081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 66
LV 145
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.07.2019 07:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.