k.ú.: 690627 - Horní Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569089 - Maleč NUTS5 CZ0631569089
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 949691
zahrada 54 73512
travní p. 88 240340
lesní poz 37 486906
vodní pl. nádrž umělá 3 287
vodní pl. rybník 2 1135
vodní pl. tok přirozený 10 4657
vodní pl. tok umělý 21 5792
vodní pl. zamokřená pl. 1 687
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 52 37042
ostat.pl. jiná plocha 11 2974
ostat.pl. manipulační pl. 1 5124
ostat.pl. neplodná půda 38 19603
ostat.pl. ostat.komunikace 26 13075
ostat.pl. silnice 22 30069
Celkem KN 551 1870952
Par. KMD 551 1870952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 38
LV 58
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.