k.ú.: 690597 - Maleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557129 - Strašín NUTS5 CZ0322557129
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 505396
zahrada 20 19872
travní p. 190 719638
lesní poz 149 1959344
vodní pl. nádrž umělá 2 949
vodní pl. rybník 10 17411
vodní pl. tok přirozený 5 3270
vodní pl. zamokřená pl. 1 3165
zast. pl. zbořeniště 1 30
zast. pl. 53 22238
ostat.pl. jiná plocha 13 34249
ostat.pl. manipulační pl. 7 8658
ostat.pl. neplodná půda 250 399600
ostat.pl. ostat.komunikace 24 29909
ostat.pl. silnice 2 26764
Celkem KN 905 3750493
Par. KMD 905 3750493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 112
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 05.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 17:27

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.