k.ú.: 690571 - Malé Všelisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536857 - Velké Všelisy NUTS5 CZ0207536857
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 2825178
zahrada 27 21232
travní p. 5 3619
lesní poz 32 294128
vodní pl. nádrž umělá 1 978
zast. pl. zbořeniště 4 828
zast. pl. 54 42762
ostat.pl. jiná plocha 26 8126
ostat.pl. manipulační pl. 16 21760
ostat.pl. neplodná půda 12 6530
ostat.pl. ostat.komunikace 27 40739
ostat.pl. silnice 2 33782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 895
ostat.pl. zeleň 4 7842
Celkem KN 263 3308399
Par. DKM 50 2816230
Par. KMD 213 492169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 52
LV 46
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2016
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1920 30.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 18.09.2020 09:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.