k.ú.: 690562 - Malé Svatoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579513 - Malé Svatoňovice NUTS5 CZ0525579513
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 260243
zahrada 438 409942
travní p. 308 937891
lesní poz 123 671669
vodní pl. nádrž umělá 2 4087
vodní pl. tok přirozený 35 9493
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. zbořeniště 5 861
zast. pl. 588 126523
ostat.pl. dráha 15 51012
ostat.pl. jiná plocha 82 54165
ostat.pl. manipulační pl. 36 33692
ostat.pl. neplodná půda 41 21910
ostat.pl. ostat.komunikace 202 202610
ostat.pl. pohřeb. 1 2821
ostat.pl. silnice 45 63874
ostat.pl. skládka 1 462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 19068
ostat.pl. zeleň 1 544
Celkem KN 2016 2870945
Par. DKM 2016 2870945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 21
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 137
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 112
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 572
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 81
Celkem JED 134
LV 709
spoluvlastník 1030

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2009
DKM 1:1000 28.08.2009
THM-V 1:2000 01.01.1970 28.08.2009 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 28.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 16:08

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.