k.ú.: 690562 - Malé Svatoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579513 - Malé Svatoňovice NUTS5 CZ0525579513
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 260243
zahrada 434 410019
travní p. 307 938254
lesní poz 123 671669
vodní pl. nádrž umělá 2 4087
vodní pl. tok přirozený 35 9493
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. zbořeniště 4 740
zast. pl. 585 127688
ostat.pl. dráha 15 51012
ostat.pl. jiná plocha 79 52675
ostat.pl. manipulační pl. 36 33692
ostat.pl. neplodná půda 41 21910
ostat.pl. ostat.komunikace 201 202610
ostat.pl. pohřeb. 1 2821
ostat.pl. silnice 46 63882
ostat.pl. skládka 1 462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 19068
ostat.pl. zeleň 1 544
Celkem KN 2001 2870947
Par. DKM 2001 2870947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 21
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 107
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 568
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 76
Celkem JED 129
LV 705
spoluvlastník 1022

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2009
DKM 1:1000 28.08.2009
THM-V 1:2000 01.01.1970 28.08.2009 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 28.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.