k.ú.: 690520 - Malé Kyšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532631 - Malé Kyšice NUTS5 CZ0203532631
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21092 - Unhošť

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 21227
zahrada skleník-pařeniš. 1 1000
zahrada 361 234499
ovoc. sad 1 3555
travní p. 79 72036
lesní poz 16 3601942
vodní pl. nádrž umělá 3 3291
vodní pl. tok přirozený 4 18081
vodní pl. tok umělý 4 139
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 526 72917
ostat.pl. jiná plocha 92 35519
ostat.pl. mez, stráň 1 5895
ostat.pl. neplodná půda 3 360
ostat.pl. ostat.komunikace 138 53150
ostat.pl. silnice 13 40454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5180
ostat.pl. zeleň 55 17170
Celkem KN 1313 4186457
Par. KMD 1313 4186457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 240
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 522
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 485
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
S-SK GS 1:2880 1824 30.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 30.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička