k.ú.: 690503 - Malé Hradisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589713 - Malé Hradisko NUTS5 CZ0713589713
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1080 2950817
zahrada 308 159023
ovoc. sad 7 38231
travní p. 1014 988541
lesní poz les(ne hospodář) 31 19774
lesní poz 87 2169163
vodní pl. nádrž přírodní 2 4338
vodní pl. tok přirozený 204 36057
vodní pl. zamokřená pl. 1 94
zast. pl. zbořeniště 11 1685
zast. pl. 303 83874
ostat.pl. jiná plocha 33 4927
ostat.pl. manipulační pl. 28 30647
ostat.pl. neplodná půda 253 86413
ostat.pl. ostat.komunikace 161 132775
ostat.pl. pohřeb. 1 3512
ostat.pl. silnice 19 63155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 12631
ostat.pl. zeleň 4 1038
Celkem KN 3557 6786695
Par. KMD 3557 6786695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 220
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 291
LV 440
spoluvlastník 1217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 29.09.2020 16:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička