k.ú.: 690481 - Malé Březno nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568091 - Malé Březno NUTS5 CZ0427568091
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 97556
zahrada 179 116834
ovoc. sad 12 152681
travní p. 345 1352871
lesní poz 63 2701582
vodní pl. nádrž umělá 1 1557
vodní pl. tok přirozený 9 249342
zast. pl. zbořeniště 5 2036
zast. pl. 225 47138
ostat.pl. dráha 4 98279
ostat.pl. jiná plocha 126 125208
ostat.pl. manipulační pl. 21 29517
ostat.pl. neplodná půda 55 131736
ostat.pl. ostat.komunikace 142 108132
ostat.pl. pohřeb. 1 1407
ostat.pl. silnice 14 55801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10234
ostat.pl. zeleň 4 2892
Celkem KN 1244 5284803
Par. DKM 1244 5284803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 215
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 249
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1996 15.05.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 08:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.