k.ú.: 690376 - Horní Malá Úpa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579505 - Malá Úpa NUTS5 CZ0525579505
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 10 9896
travní p. mez, stráň 11 8965
travní p. 280 1505970
lesní poz les(ne hospodář) 55 17279543
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 41571
vodní pl. tok přirozený 22 100688
zast. pl. zbořeniště 2 618
zast. pl. 209 47275
ostat.pl. jiná plocha 86 65164
ostat.pl. manipulační pl. 10 10086
ostat.pl. mez, stráň 10 5954
ostat.pl. neplodná půda 23 21426
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 999
ostat.pl. ostat.komunikace 98 75823
ostat.pl. silnice 11 74534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3534
ostat.pl. zeleň 2 333
Celkem KN 835 19252379
Par. KMD 835 19252379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 30
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 52
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 199
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 21
obč.z. j.nebyt 9
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 64
LV 205
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.